การเตรียมเลือด BLOOD COLLECTIONทางห้องปฏิบัติการจะทำการเก็บเลือดของท่าน เหมือนการเจาะเลือดตรวจทั่วไป โดยจะใช้

BLOOD COLLECTION ml. 10 PRP PLASMA 3-5 ml. 5-6 ml. 1378 24 . 2564 .. () .24 . 10 ""!!! ... . ...

2565


... , Fracture Principles. Orthopaedic Trauma, , 2014.