Khi N Chng Ta Cn Np Ga Cho My Lnh?


Liên hệ tức thì cùng với Điện lạnh Hùng Cường nhằm được tư vấn và nhận tức thì về bảng giá bơm ga máy rét mới nhất. phần lớn nhân viên dùng thắc mắc b

Lin h tc th cng vi in lnh Hng Cng nhm c t vn v nhn tc th v bng gi bm ga my rt mi nht. phn ln nhn vin dng thc mc bao th th cn bm gas my lnh 1 ln. Tuy nhin iu ny cn ph thuc vo nc dng v nng sut sinh hot ca thit b.
Khi bm gas R410A cn lu dy ng ng, bi v gas R410 c p sut rng ln hn 1,6 ln so vi R22 . Lu trc khi np gas 410 mang n iu tit nn lm sch s li ng ng trnh cn ko kh bn vo . Trc lc np gas mang n my rt mt th cn nh gi nguyn nhn my rt thiu thn gas hoc khng cn gas, khc phc, thay th ng ng hoc hn kn l h.
71 Vues